Försäkringsförmedlare

Nowonomics AB (publ)

Adress
Artillerigatan 42
114 45  STOCKHOLM
E-post
rutger@nowo.se
Personnr/Organisationsnr
556990-1795

Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare
  • Anknuten till: 516406-1003  Maiden General Försäkrings AB
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
  • Skadeförsäkringar 16 Annan förmögenhetsskada
  • Registreringsdatum: 2022-10-13
Informationen hämtades från näringslivsregistret: klockan 20:03 datum 2024-03-02

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se