Allmänna frågor

Telefon: 0771-670 670
E-Post: bolagsverket@bolagsverket.se

Tekniska frågor (helpdesk)

E-post: helpdesk@bolagsverket.se

Öppettider: Måndag - fredag, kl. 9-15.

VAT-nummer

SE202100548901

Organisationsnummer

202100-5489

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

Besöksadress

Stuvarvägen 21

 

 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se