Produkt Exkl. momsInkl. moms
Anslutningsavgift (Engångsavgift) 500 kr625 kr
Tillägg av användare 260 kr325,00 kr
Sökning AvgiftsfriAvgiftsfri
Granska alla 4,00  kr5,00  kr
Granska levande 4,00  kr5,00  kr
Sök sökord           AvgiftsfriAvgiftsfri
Personinformation 4,00  kr5,00  kr
Nedladdning av årsredovisning/delårsrapport 60,00 kr75,00 kr
Kopia revisionsberättelse XBRL/iXBRL 2,00 kr2,50 kr
Nedladdning av bolagsordning 60,00 kr75,00 kr
Nedladdning av stadgar 60,00 kr75,00 kr
Nedladdning av ekonomisk plan 60,00 kr75,00 kr
Nedladdning av e-registreringsbevis 100,00 kr125,00 kr
Nedladdning av e-registreringsbevis (engelskt) 200,00 kr250,00 kr
Nedladdning av protokoll 2,00 kr2,50 kr
Uppgifter ur registret över verkliga huvudmän 100,00 kr125,00 kr
Uppgifter ur registret över verkliga huvudmän, på engelska 200,00 kr250,00 kr
Inkomna årsredovisningar 4,00  kr5,00  kr
Ärendeförteckning 4,00  kr5,00  kr
Företagsnamn 4,00  kr5,00  kr
Verksamhet/ändamål 4,00  kr5,00  kr
Grundinformation företag 4,00  kr5,00  kr
Företagsstatus 4,00  kr5,00  kr
Företrädare/firmateckning/vakans 4,00  kr5,00 kr
Förseningsavgifter 4,00  kr5,00  kr
Aktiekapital 4,00  kr5,00  kr
Företagsinteckningar 4,00  kr5,00  kr
Företagsinteckningar – ärenden 4,00  kr5,00  kr
    
    
    
    
    
    
    
    

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se