Sökvärde:
Organisationsnummer:
559077-0565 
Företagsnamn:
Capfor Planering AB 

Anknutet ombud

Ombudstyp:
Svenskt bolag
Adress:
AF Carlssons gata 15
462 33  Vänersborg
Sverige
E-post:
tomas.blom@capfor.se
Uppdrag:
Registreringsdatum: 2021-11-25
Finansiella instrument och tjänster
Marknadsföra investerings- eller sidotjänster
Registreringsdatum: 2021-11-25
Ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order
avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
Registreringsdatum: 2021-11-25
Tillhandahålla investeringsrådgivning avseende
finansiella instrument eller investeringstjänster
Registreringsdatum: 2021-11-25

Tillhörande institut

Organisationsnummer:
556324-5447
Företagsnamn:
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Institutstyp:
Svenskt värdepappersinstitut
Adress:
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46  Stockholm
Sverige
E-post:
fredrik.wiberg@svp.se

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se