Lördag den 12 juni kl. 7–14 genomför vi servicearbeten i våra system. Under den tiden kan det förekomma störningar i våra e-tjänster.

Stängda dagar för serviceunderhåll 2021 (datum kan ändras)

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se