Stängda dagar för serviceunderhåll 2023 (datum kan ändras).

På sidan Driftsinformation samlar vi information om våra driftstörningar.

 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se